Productontwerp

Je hebt een idee

…maar wat moet er allemaal gebeuren voordat je kunt gaan produceren? We leggen het ontwerptraject voor de realisatie van het product graag uit.

U

Eerst onderzoek

In  het voortraject van het productontwerp onderzoeken we eerst de mogelijkheden. Is het een bestaand idee? Is het idee beschermd? Is er concurrentie? De kostprijs? etc.

l

Het ontwerp

De functionaliteit, het design en de materialen worden besproken en verwerkt in het concept. Zodra alle neuzen dezelfde kant op staan kunnen we de definitieve versie verder uitwerken.

Produceren

Zodra de engineering gereed is, worden de kritische onderdelen getest en meestal met een prototype.

Wanneer alles klopt, dan gaan we produceren en realiseren we het product

Heeft u ideeën voor een bepaalde product?  Ontbreekt het u aan capaciteit om het product te ontwikkelen? Wij pakken het graag voor u op. In nauw overleg brengen we de productontwikkeling in kaart. Alle specificaties nemen we mee en vormen daarmee de eerste tekeningen.

Al in een vroeg stadium komen de knelpunten op tafel, die we samen met u oplossen aan de hand van idee-schetsen. Vanuit deze update worden de concept tekeningen gemaakt en meestal maken we een prototype om de functionaliteit te testen. De materialen en de constructie worden besproken met de engineering om het product door te ontwikkelen tot een maakbaar product.

Indien van toepassing maken we fotorealistische afbeeldingen van het ontwerp voor de marketing en om het design af te stemmen.  Van idee-schets tot en met de realisatie begeleiden we het project.

Het stappenplan geeft een duidelijk overzicht.

Productontwikkeling betekend voor ons een uitdaging: voldoen aan het pakket van eisen. Een goed productontwerp bestaat daarom uit de juiste combinatie. Dat betekent in grote lijnen dat we rekening houden met:

  • het doel,
  • technische haalbaarheid,
  • esthetische en functionele eigenschappen,
  • ergonomie,
  • materiaal,
  • techniek,
  • wettelijke eisen,
  • budget, productiekosten

We werken samen met een vaste groep van specialisten in verschillende disciplines, waardoor er nauwelijks belemmeringen zijn in materiaalkeuze of techniek. Wij ontwerpen vrije vorm producten, mechanische apparaten en bedenken industriële oplossingen in meerdere disciplines. Van Doorn Design ondersteunt bedrijven bij het ontwerp, maar ook in extra capaciteit zoals projectbegeleiding of tekenwerk.

 

Bij de productontwikkeling van een zelf navulbare gasfles